59 26 59 11

Revision

Vi tilbyder at løse alle former for revisionsopgaver, hvoraf vi vil nævne nogle af de mest almindelige:

– Løbende revision og årsregnskabsrevision af aktieselskaber og anpartsselskaber.
– Revision af velgørende fonde og selvejende institutioner.