59 26 59 11

Revision

Vi tilbyder at løse alle former for revisionsopgaver, hvoraf vi vil nævne nogle af de mest almindelige:

– Løbende revision og årsregnskabsrevision af aktieselskaber og anpartsselskaber.
– Revision af andelsboligforeninger.
– Revision af for eksempel højskoler, sprogskoler, friskoler og oplysningsforbund m.v.
– Revision af velgørende fonde og selvejende institutioner.