59 26 59 11

Skatterådgivning

Tilrettelæggelse af kundens skattemæssige dispositioner, herunder valg  af beskatningsform.

Omdannelse af personligt ejede virksomheder til selskab.

Etablering af holdingkonstruktioner.

Besvarelse af skatteretlige spørgsmål, hvor vi har samarbejde
med eksterne eksperter.